Αποστολή του Κόμβου

Ο «Κόμβος» θα λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός με διεθνή παρουσία και ανεξαρτησία από πολιτικά κόμματα. Αποστολή του είναι να γίνει καταλύτης για τη συνεργασία ατόμων και δικτύων Ελλήνων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και για την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση εθνικών δυνάμεων. Ο κεντρικός του στόχος είναι να συμβάλει ουσιαστικά στη δημιουργία μιας πλατφόρμας που θα περιλαμβάνει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Ελληνισμού - τον πολιτισμό, τη διασπορά και τη ναυτιλία - και θα διευκολύνει την αλληλεπίδραση ατόμων και δικτύων με στόχο την προώθηση δράσεων εθνικής σημασίας για την Ελλάδα.

Άμεση προτεραιότητα είναι η προετοιμασία μιας σύντομης μελέτης βιωσιμότητας για τη δημιουργία ενός θαλάσσιου πάρκου επιστήμης και τεχνολογίας αιχμής με έμφαση στη φιλική προς το περιβάλλον ναυτιλία, τη σύγχρονη υποδομή λιμένων υψηλής τεχνολογίας, την ψηφιοποίηση, τη χρήση ρομποτικής και τεχνολογίας, την τεχνητή νοημοσύνη , την ανάπτυξη περιβαλλοντικά φιλικών καυσίμων, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των πλοίων, την οικονομία των ωκεανών κ.λπ.

Ο δεύτερος κύριος πυλώνας είναι η πάντα πολύτιμη κληρονομιά του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και πώς η διαχρονική συμβολή της ελληνικής αρχαιότητας στον παγκόσμιο πολιτισμό και τη δημοκρατία μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και τις αρνητικές επιπτώσεις του Διαδικτύου.

Ένας άλλος στόχος του «Κόμβου» είναι να λειτουργήσει ως δεξαμενή σκέψης και πηγή για τη δημιουργία καινοτόμων προτάσεων για έργα που έχουν ισχυρό αναπτυξιακό, τεχνολογικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και γεωπολιτικό αποτύπωμα. Οι τομείς της υγείας, της βιοτεχνολογίας, της φροντίδας των ηλικιωμένων αποτελούν προτεραιότητα και και θα διερευνηθεί η προοπτική δημιουργίας Πάρκου Επιστήμης Υγείας και Βιοτεχνολογίας.

Ο οργανισμός στοχεύει επίσης να συνδράμει στην απογραφή διακεκριμένων Ελλήνων στο εξωτερικό και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου διακομματικού Εθνικού Σχεδίου για την εκμετάλλευση της ελληνικής κοινότητας του εξωτερικού και τον επαναπατρισμό ειδικά όσων μετανάστευσαν πρόσφατα. Προτείνεται επίσης να πραγματοποιηθεί μια μεγάλη ετήσια συνάντηση των μελών της στην Ελλάδα, αφιερωμένη στον Ελληνισμό, σύμφωνα με το μοντέλο μεγάλων ετήσιων διεθνών συναντήσεων.