ΚΟΜΒΟΣ
Δίκτυα του Παγκόσμιου Ελληνισμού

Καταλύτης για τη συνεργασία ανθρώπων και δικτύων στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Παγκόσμιος Ελληνισμός

200

Χρόνια Σύγχρονης Ιστορίας

~20 εκ.

Άνθρωποι παγκοσμίως

Παγκόσμια Ναυτική Δύναμη

100 χιλ.

Ερευνητές

~50 χρόνια

Συνεχούς Δημοκρατίας